SEC kéo dài bốn thời hạn ETF Bitcoin thêm 45 ngày

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã gia hạn thời hạn của bốn quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) vào thứ Sáu thêm 45 ngày, với lý do yêu cầu thêm thời gian để quyết định có chấp nhận đơn đăng ký 19b-4 hay không. Việc phê duyệt bốn Bitcoin ETF – Global X Bitcoin Trust, Valkyrie XBTO Bitcoin Futures Fund, WisdomTree Bitcoin Trust và Kryptoin Bitcoin ETF đã được lên lịch lại vào các ngày tương ứng: 21 tháng 11, 8 tháng 12, 11 tháng 12, 24 tháng 12. Trong tuyên bố chính thức của mình, SEC đã nêu rõ :

“Ủy ban nhận thấy rằng cần chỉ định một khoảng thời gian dài hơn để thực hiện hành động đối với thay đổi quy tắc được đề xuất để có đủ thời gian xem xét thay đổi quy tắc được đề xuất và bất kỳ nhận xét nào.”

Liên quan: Ủy viên CFTC Dan Berkovitz sẽ trở thành cố vấn chung của SEC

Đây là một câu chuyện vi phạm sẽ sớm được cập nhật với nhiều thông tin hơn.

Bài viết liên quan

Next Post

TIN TỨC

Quan trọng